Publicerad i Alla inlägg, IKT

Bloggen som verktyg

Nya sätt att lära

Nya sätt att lära, nya sätt att använda olika verktyg och nya sätt att kommunicera har alltid skapat oro. I antikens Grekland var man orolig för att läsning skulle hindra människor från att tänka själva och man var rädd att människor på grund av läsning skulle tappa sin minnesförmåga. Att dessutom läsa på ”egen hand” var en onyttig verksamhet som skulle bidra till människornas ”halvbildning” vilket var riktigt skrämmande.

Historien återspeglar sig till viss del genom den inställning som tyvärr en del har till skolans användning av IKT i lärandet. Vad gör skolan med eleverna när de får använda internet (utan blockering till Facebook), använda sociala medier i lärandet och till och med blogga under lektionstid?

Men är det så konstigt? Idag är olika sociala medier en naturlig del av tillvaron. Att dela med sig och använda internet för olika ändamål har med hjälp av smarta telefoner blivit en naturlig del av vardagen. Att tala om var man befinner sig genom checka in på FB, ta kort på vad man äter och sedan publicera det eller kanske Instagramma det med olika hashtags har blivit allt vanligare. Det innebär förutom att vi har blivit alltmer öppna för omvärlden att vi också har blivit producenter. Vi producerar och återger delar av vår vardag på en arena som är öppen för andra – vi kommunicerar. Kommunicera har vi gjort i alla tider- olika verktyg har dominerat under olika tider.

Alla dessa tekniska verktyg har inte enbart skapat möjligheter och förenklat vår tillvaro- den har faktiskt förändrat vårt sätt att lära genom att vi har börjat se möjligheterna i det befintliga! Ett sådant verktyg som används i skolan är bloggen. Med lärandet som mål kan eleven och läraren med bloggen som verktyg orientera sig till att mötas på en plats (bloggen) för meningsfullt lärande. Lärarens pedagogiska kompetens samt bloggen som verktyg med dess möjligheter för lärande på riktigt- i kombination med den motivation som skapas hos eleven (för det gör den) kommer bloggen att bli just det verktyg som användarna gör den till.

Styrdokumenten

Skolans styrdokument är tydlig i att eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt, att de ska utveckla sin förmåga att granska fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ. Efter genomgången grundskola ska eleverna kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation och skapande. Henrik Widaeus visar vad skolans styrdokument säger med en film:

Förberedelseklassen bloggar

Jag har använt mig av bloggen som verktyg i mitt arbete i Förberedelseklass (FBK). I en förberedelseklass går elever som är nya i svenska språket och nya i skolan. Eleverna har med bloggen som verktyg kommunicerat på svenska.

Detta är min berättelse på varför vi har använt oss av bloggen:

På ett föräldramöte hösten 2011 presenterade jag och berättade syftet med bloggen. Jag föreslog också att vi kunde välja att eleverna var anonyma, utan foton. Det var ett mycket (och oväntat) positivt mottagande där alla föräldrar ville ha med foton och namn om eleverna själva också godkände det. Nästa moment var att föräldrarna ville veta om bloggen var öppen för omvärlden och om det gick att bädda in blogginlägg på facebook. Efter det mötet använde vi oss av bloggen som en naturlig del under skoldagen. Eleverna tog egna initiativ och hade många idéer med bloggen. Flera elever ville inte sluta i FBK på grund av att de ville fortsätta blogga. Och jag hade under en period elever som slutat men som kom in en dag i veckan för att skriva blogginlägg!

Effekter

Jag såg dessa effekter när eleverna använde bloggen:

 • elevernas ökade motivation
 • skriva på dator, och kunna dela med sig utanför klassrummet
 • träna på att uttrycka sig på svenska skriftligt
 • att skriva texter för mottagare
 • mer noga med språket utifrån språknivå vid publicering
 • skrivglädje
 • skrivgemenskap
 • ökad läslust
 • kommunikation med omvärlden
 • möta verkligheten i ett tidigt stadium under sin skoltid
 • lärande om källkritik, upphovsrätt, rättigheter och skyldigheter
 • etiska diskussioner om vad man bör publicera
 • möta teknik och sfären på internet i ett tidigt skede
 • ökad föräldrainblick
 • släktingar i olika delar av världen följde barnen

Bloggen var mitt ansvar, lärarens ansvar. Alla kommentarer blev publicerade först efter mitt godkännande. Jag valde att börja där för att sedan utöka elevansvaret. Jag började så för att detta även skapade trygghet hos föräldrarna. Bloggen startades som en enkel plats för publicering och växte på elevernas initiativ till en plats som kan liknas en hemsida. Filmer, vokin, berättelser, sånger, besöksräknare, flaggräknare, översättningsverktyg och övningar för att träna svenska hemma. Alla kommentarer från andra och den publicitet som elevernas arbetssätt i media fick eleverna att tro på sin förmåga och växa i sitt lärande. Från att ha varit konsumenter av språket med feedback från läraren i klassrummet var de nu producenter med egna initiativ, tips och idéer i entreprenöriell anda med feedback från omvärlden. Eleverna kommunicerade och producerade med stor entusiasm. Klassrummet hade flyttat ut i verkligheten!

Genom att lära sig något i ett verkligt sammanhang skapar verkligheten lust och glädje för lärandet. Skolarbetet blir meningsfullt och eleverna kan använda sig av sina erövrade kunskaper utanför skolan i ett verkligt sammanhang. Jag tror arbetet börjar med att reflektera över de uppgifter vi sätter i elevernas händer. Alla dessa ”hittepå” uppgifter som inte har någon anknytning till det verkliga livet utanför, när kan eleven ha nytta av det?

Oroliga föräldrar

Det kan finnas motstånd bland föräldrar för arbetssätt som dessa. Som förälder är det naturligt att vilja skydda sina barn. De kanske förknippar internet med tidsfördriv, arena för mobbing, meningslöst surfande, subjektiva snedfördrivna åsikter mm. Barn och ungdomars möten med internet sker inte smärtfritt och vi ska heller inte låtsas att de inte existerar men hur länge kan man skydda sitt barn genom att undvika ”faran” genom att varna av slentrian?

Frågan man kan ställa är om det inte är bättre att lära barnet att hantera det som uppfattas om farligt och till och med visa på det positiva med internet för lärande. Användningen av internet ökar och det finns undersökningar som visar att användningen av internet har krupit ner i åldrarna. Johnny Lindqvist och Eva Thorslund har skrivit en guide om ungas integritet på nätet, med tillhörande diskussionsmaterial. De menar att det är brist på vettiga vuxna i den digitala världen, att vi måste sätta oss in i hur det fungerar och inte vara rädda för den värld ungdomar faktiskt befinner sig i eller kommer att befinna sig i. Att lyfta de positiva sidor som internet där barn och ungdomar får använda sig av internet för lärande med stöd av en vuxen, en pedagog som har kunskap borde motivera föräldrar till att ändra en negativ inställning.

Med LGR 11, lärarens pedagogiska kompetens – samt verkligheten utanför skolan- för att inte nämna framtidens behov och krav borde IKT i skolan vara ett självklart arbetssätt. Lika självklart för alla parter, förälder, lärare och elev.

// Hülya

Det finns en hel del filmer på youtube där lärare/ elever berättar om vinsterna med att blogga.

I filmen nedan har elever berättat om varför de använder sig av bloggen i sitt lärande:

En film av Lindsey Jordan för lärare om äldre elevers bloggande:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s