Sparad i Alla inlägg

Projekt: Nyanlända

I uppdrag som förstelärare är jag delaktig i olika projekt med syfte att öka måluppfyllelsen för elever som är nya i svenska språket och den svenska skolan, det vill säga ”nyanlända”.

Förutom att arbeta i förberedelsegrupp på skolan (Kronan i Trollhättan) har jag avsatt tid att tillsammans med Trollhättans utvecklings- och förstelärare arbeta i nedanstående projekt:

Välkomsten

Välkomsten är en skolförberedande verksamhet för nyanlända elever i grundskolan år 1-9. Syftet med verksamheten är att under 8-10 veckor kartlägga nyanlända elevers kunskaper, deras skol och -sociala bakgrund, nuvarande livsbetingelser samt förmedla baskunskaper i svenska språket och om den svenska skolan. (Källa: Trollhättans hemsida)

Målet med projektet är att samla synpunkter kring mottagande av nyanlända elever i Trollhättans stad med fokus på kartläggning och bedömning av nyanländas kunskaper, rutiner vid utslussning och samverkan mellan elevernas hemskolor och Välkomsten. Dessa sammanställda uppfattningar och synpunkter ska sedan ligga till grund för en rapport som innehåller förslag till utveckling och förbättring av rutiner så att det underlättar arbetet mot högre måluppfyllelse för nyanlända elever i Trollhättans stad.

Hjortmosseskolan

Att skapa en mer strukturerad organisation för mottagandet av de nyanlända eleverna i form av t.ex. särskild undervisningsgrupp, förberedelseklass (FBK), eller annan organisationsform om förutsättnignarna för en FBK inte föreligger på Hjortmosseskolan. Uppdraget består i att bygga upp en struktur för att ta emot de nyanlända den första tiden efter ”Välkomsten” och att hitta framgångsrika former för att successivt slussa ut eleverna i sina ordinarie undervisningsgrupper. Projektet innebär också att erbjuda stöd i hur lärare kan introducera och använda Ipad i elevernas språk- och kunskapsutveckling. En del av projektet är att alla pedagoger på skolan, oavsett ämne så småningom ska erbjudas kompetenstutveckling i språk-. och kunskapsutvecklande arbetssätt.  

Språk- och kunskapsutveckling med Ipad

Tillsammans med Christina Sikström  (skolutvecklare på centrala skolområdet i Trollhättans Stad) introduceras Ipad som pedagogiskt verktyg för elever som är nyanlända. I projektet träffar vi lärare och studiehandledare som arbetar med nyanlända elever. Det finns många fördelar med att använda Ipad i elevernas språk-och kunskapsutveckling då verktyget är intuitivt och man har möjlighet att arbeta multimodalt. Med Ipad kan eleverna använda sig och kombinera fler uttryckssätt. Dessutom finns det appar för färdighetsträning i språk och matematik.

Vi har startat processen genom att dela ut Ipad där min roll främst har varit att inspirera genom att tipsa om arbetssätt och appar men också att besvara frågor av praktisk karaktär. Processen fortskrider sedan i respektive klassrum av pedagoger och elever där vår roll är att skapa ”nätverk” där pedagogerna kan utbyta erfarenheter. Vi kommer att anordna möten och workshops för att utveckla det pedagogiska arbetet.

Inkludering

Det gemensamma för ovanstående projekt kan sammanfattas med ett ord: Inkludering.  Där inkludering inte enbart innebär att placera ut eleven i ordinarie klass. Det handlar om att skapa förutsättningar för eleverna att uppnå målen oavsett skolbakgrund genom att bygga på elevernas styrkor och förmågor. Styrkor och förmågor som nödvändigtvis inte kommer i uttryck på svenska.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s