Sparad i Alla inlägg

Språk i alla ämnen- min bokrecension för LiSetten

Jag har haft förmånen att läsa Hanna Stehagens bok, som jag även har recenserat för tidningen LiSetten. LiSetten är en medlemstidning som utges av LISA– Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk. 

Förbundets medlemstidning Lisetten är ett språkrör för forskning och pedagogik och ger en inblick i det dagliga arbetet med modersmålet, svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Tidningen utkommer med 4 nummer per år. (urklippt från hemsidan).  Bli gärna medlem för att ta del av det betydelsefulla arbete som sker för flerspråkiga elever!

Här nedan finner du en längre version av den recension som är publicerad i LISetten nr 2 2014.

Språk i alla ämnen- Handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning

Författaren- Hanna Stehagen

Kanske känner du Hanna från hennes kloka microinlägg som @stehagen på Twitter eller så kanske du har läst hennes kloka inlägg på hennes blogg? Hannas blogg; Mitt språkutvecklande klassrum är fylld med konkreta tips och har inspirerat många sedan länge. Inläggen på Hannas blogg fungerar som rena ”teasern” som gör att man vill läsa mer, mer, mer. Nu är det möjligt!

En handbok som tar sin utgångspunkt i erfarenheter

Den här boken har varit efterlängtad sedan länge, ända sedan jag började följa Hanna Stehagens inlägg på hennes blogg där hon delar med sig av hur hon arbetar med språk- och kunskapsutveckling i sin undervisning. Boken är precis som titeln avslöjar; en handbok där man kan läsa om hur lärare i grundskolan och gymnasieskolan kan planera och genomföra undervisning tillsammans med eleverna så att motivation och språkutveckling är i fokus i varje ämne.

Boken bygger på Hannas erfarenheter som lärare i socialt utsatta område där hon undervisat i grundskolans senare år och gymnasiet. Som författaren beskriver har boken utgångspunkt i det frustrerande faktum att eleverna trots stor möda inte nådde målen. Hannas arbetssätt är resultatet av en process som startade efter att hon ställt sig dessa frågor:

Hur ska jag få mina elever att nå målen i mina ämnen?

Hur bör jag undervisa för att inkludera så många elever som möjligt i min undervisning?

Hur kan jag få mina elever engagerade och motiverade att lära?

Hur ska jag ta dem vidare i sin kunskaps- och språkutveckling?

Och det är just i dessa frågor som Hanna besvarar i sin bok.

Innehåll- en liten handbok med stort innehåll

Det är en till formatet liten men till innehållet väldigt stor bok. Varje kapitel innehåller konkreta exempel- direkt från klassrummet, från undervisningen i olika ämnen i grundskolans senare år och gymnasiet. Med lektionsmål, språkmål, metod och arbetssätt, material och verktyg, bakgrund och syfte, tillvägagångssätt, skrivmallar samt reflektioner över arbetsgången. Författaren ger också exempel på olika situationer av språkliga missuppfattningar som är av betydelse för flerspråkiga elevers lärande.

I bokens första kapitel, Språkets betydelse för lärandet, beskriver författaren varför det är viktigt att ha språkligt fokus i alla ämnen, skillnaden mellan skolspråk och vardagsspråk samt teoretisk bakgrund med olika forskarrön kring språkinriktad undervisning. I det här kapitlet beskrivs även begreppet litteracitet som kommer från engelskans ’literacy’ och dess olika definitioner och betydelse för att man ska kunna leva och fungera i dagens samhälle.

Författaren fortsätter andra kapitlet, Börja arbeta mer språkinriktat, med att beskriva två användbara modeller för planering och genomförande av språkinriktad undervisning. En av de är Cirkelmodellen som hjälper eleverna känna igen olika texter med struktur och uppbyggnad för att skriva olika typer av genrer och SIOP (Sheltered Instruction Observarion Protocol) som definierar ett antal kriterier som ska uppfyllas för att undervisningen ska leda till språk- och kunskapsutveckling.

Sedan följer fem kapitel där författaren beskriver vad som krävs för en mer språkutvecklande undervisning genom exempel på strategier och arbetssätt inom olika områden; Lässtrategier, Flerstämmighet och interaktion, Höga förväntningar och förförståelse, Struktur och förutsägbarhet, Verktyg för förståelse och stöttning.

I kapitel åtta, Digitala verktyg i språkutvecklande arbete, ges exempel på hur man kan använda digitala verktyg som komplement till andra pedagogiska verktyg i det språkutvecklande arbetet. Kapitel nio, Bedömning som verktyg för lärande, beskriver författaren kopplingen mellan språkinriktat arbetssätt och formativ bedömning. Sista kapitlet, Avslutning, innehåller en sammanfattning med författarens reflektioner.

Boken innehåller även bilagor med centralt innehåll och kunskapskrav A för de teman som författaren ger exempel på i boken. Kunskapskrav A är utgångspunkten i planeringen vilket också bekräftar det som präglar hela boken, att man som lärare ska höga förväntningar på eleverna och sedan stötta genom undervisningen.

Kollegialt lärande i bokform

Hanna Stehagens bok är en bok jag rekommenderar alla lärare, oavsett årskurs och ämne. Läs och ta del av en mängd kunskaps- och språkutvecklande modeller, strategier och verktyg som främjar elevernas läs- och skrivförmåga och motiverar eleverna att bli delaktiga i den egna lärprocessen. Hannas lektioner känns meningsfulla och tidsenliga med uppgifter som knyter an till verkligheten och med digitala verktyg som används med ett tydligt pedagogiskt syfte. Boken är strukturerad och lättläst med exempel på arbetssätt och lektionsupplägg som man kan använda sig av rakt av, inspireras av eller omsätta för sina egna elever oavsett årskurs. Läs, inspireras av och lär dig mer om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt av en kollega och hennes erfarenheter.

Annonser

2 reaktioner till “Språk i alla ämnen- min bokrecension för LiSetten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s