Publicerad i Alla inlägg

Språkutvecklande arbetssätt- Presentation i brevform

Att kunna presentera sig är en form av kommunikation som alltid har varit viktigt. Det är oftast i just den kommunikationen med ambitionen att lära känna varandra som man börjar språkutvecklingen med nyanlända elever, presentationen- att kunna presentera sig.

Det här inlägget beskriver hur elever i förberedelseklass, inskrivna i skolår fem och sex har jobbat med presentation i brevform. Och varför ska man behöva skriva brev kanske många undrar. Att kunna presentera sig  skriftligt är av stor betydelse, inte minst när man söker jobb. I det här inlägget ger jag exempel på hur man kan träna på att presentera sig skriftligt, i brevform  (arbetsgång och arbetssätt är en del av att arbeta enligt genrepedaogigk/cirkelmodellen som jag har skrivit om tidigare, här och här.) Den här uppgiften är också en del av den kompetensutveckling som Nationellt Centrum för svenska som andraspråk höll i för pedagogerna på Kronan (min tidigare arbetsplats).

Förberedelser

Brev från fröken

Jag väljer att skriva ett personligt brev i min Ipad, i appen Pages – mallen för brev (som ger ett proffsigt intryck). I brevet presenterar jag mig och skriver lite allmänt om mig själv och infogar ett foto. Jag skriver ut brevet som eleverna kommer att få. Jag infogar även brevet i en Notebookfil (för att arbeta med Smartboarden i genomgången).

Syftet är att vi ska presentera oss, lära känna varandra, arbeta med innehållet i brevet och arbeta med språket explicit genom att analysera språkliga strukturer i brevet. Med anledning av att synliggöra de språkliga strukturerna skapar jag en mall (med delar av vad jag har med i brevet). Jag skriver ut mallen och infogar även mallen i notebookfilen så att vi arbeta med brevet analogt och digitalt.

Arbetsgång brev från fröken

Vi diskuterar om när man behöver presentera sig skriftligt. Vi kommer in på att man inte behöver presentera sig skriftligt så ofta men att det är bra att kunna det till exempel när man ska söka jobb. Vi pratar om hur viktigt det är att avgränsa innehållet efter vem som man avser ska läsa brevet.

Brev från fröken Hülya
Brev från fröken Hülya

 

Vi läser brevet jag har skrivit tillsammans. Innehållet analyseras implicit och explicit. Vi bearbetar innehållet muntligt och går igenom vad ord och begrepp betyder. Vi tittat sedan på brevet i notebookfilen. Jag ställer frågorna: Var i brevet skriver jag om … ? Hur ser du det? Vilka ord hjälper dig att hitta rätt? Hur skulle det kunna stå på ett annat sätt? Finns det andra ord man kan använda för att förmedla samma sak? Var i brevet skriver jag om mina intressen/familj/bakgrund?

 

Analys av frökens brev.
Analys av frökens brev.

Eleverna markerar delar av mitt brev, antecknar hur brevet är uppbyggt.

Mall för att synliggöra språkets uppbyggnad
Mall för att synliggöra språkets uppbyggnad

Vi går över till mallen som uppdelad i sju fält, inspirerad av sexfältaren från Låt språket bära. Eleverna ger förslag på vad i brevet som passar till delar av mallen. De plockar in delar av mitt brev in i mallen.

Eleverna får nu en ny mall som de ska skriva en presentation i brevform om sig själva.

Eleverna skriver en presentation i brevform i appen Pages. De använder sig av mallen för att bygga brevet efter de språkliga strukturer vi har arbetat  med (exempel på elevernas personliga brev finns inte med här)

 Fortsättning med brev i läromedel

Analys av brev i läromedel
Analys av brev i läromedel

Vi fortsätter med ett nytt brev från ett läromedel (får återkomma om vilket läromedel). Vi läser texten och bearbetar ord och begrepp. Här tar vi hjälp att Google translate och Google bilder.  Arbetet fortskrider genom att eleverna får arbeta tillsammans för att ta tillvara på sin flerspråkighet som resurs, hjälpa och stötta varandra språkligt.

Vi arbetar tillsammans med att analysera formen, strukturen på brevet. Vi stryker under delar av brevet med olika färger beroende på om det står om intressen, familj eller bakgrund.

Brevet bearbetas med innehåll och form. Även om brevet innehåller en del nya ord och begrepp känner eleverna igen sig eftersom uppgiften innan har skapat förförståelse och fungerar som stöd i arbetet.

Övningar till brevet.
Övningar till brevet.

Eleverna jobbar med övningar till brevet och skriver svar.

Skriver svar till text i läromedel
Skriver svar till brev i läromedel

 

 Reflektioner under arbetets gång

Skärmavbild 2014-09-13 kl. 20.47.41

  • Det har varit bra att starta arbetet utifrån oss själva, det vill säga det välbekanta med exempeltext för att avbilda en liknande text i innehåll och form.
  • Att nästa gång även jobba med grammatiken och ordföljd mer explicit.
  • Att komplettera uppgiften med mönstermeningar för att stötta eleverna till att skriva mer avancerade meningar
  • Det vore kul att ha ”riktiga” brevvänner nästa gång!

LGR 11

Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i ämnet SVA

Syfte Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • välja och använda språkliga strategier
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och viss språklig variation. I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s