Publicerad i Alla inlägg, Konferenser

Tankar från #SETT2014

(SETT– Scandinavian Educational Technology Transformation- Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativt lärandet).

Det har varit lärorikt på många ”SETT” 🙂 Jag har fått ta del av erfarenheter och tankar genom föreläsningar av lärare som har delat med sig av sina erfarenheter, dessutom har jag träffat skolfolk som jag har kommunicerat via sociala medier.  Jag har också fått hålla i en föreläsning där jag har delat med mig av mina erfarenheter med att använda blogg och digitala verktyg i nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. Det är härligt att vara en del av den utveckling som sker kring nyanlända elevers lärande, och extra kul när personer jag aldrig träffat kommer fram och presenterar sig för att skapa nätverk.

Nedan kommer lite tankar om de föreläsningar jag fick lyssna på. Det var naturligtvis många många fler föreläsningar som lockade, men vissa föreläsningar köade jag bort- jag kom inte in eftersom det blev fullt 😦

Teach for India!

Srini Swaminathans föreläsning:  ”Magic, joy and dreams” var en känsloresa. Srini är lärare i Indien som nu arbetar i den ideella organisationen Teach For India. Srinis föreläsning var den föreläsning som gick rakt in i hjärtat, som berörde och påverkade mig mest. Jag tror inte någon lämnade salen oberörd!

Srini berättade hur tacksam han var för att hans mamma-  trots att de levde under svåra förhållanden- stöttade och motiverade honom för att studera, eftersom utbildning gör stor skillnad i en människas liv.  Utbildning skapar handlingsfrihet för individer och skapar möjligheter för att ta sig ur förhållanden man inte valt att leva i.

Tacksamheten han kände för moderns kamp för honom valde han att gottgöra genom att studera till lärare och arbeta på skolor på tuffa områden, områden där lärare gärna inte väljer att arbeta. För att kunna göra den skillnad som modern gjort i hans liv- ville alltså Srini gottgöra genom att göra skillnad i andra barns liv.

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Srini berättade att det i dessa områden är ganska vanligt att barn enbart studerar i fem år och sedan hoppar av sin utbildning- och att hans vision var att motivera dessa barn och ungdomar att studera med lust och glädje. Han menar att det ska vara roligt att gå i skolan. Vi fick se filmklipp på hur elever tog sig till skolan barfota i monsunregnet, och hur de uttryckte sin glädje över att få gå i skolan. Det handlade om den inre motivationen som segrade över de yttre förutsättningarna. Barnen ville gå i skolan.

Jag blev imponerad över hur Srini använde de näst intill obefintliga resurser som fanns för elevernas lärande. Han visade förkläden som användes som mobil-whiteboardtavla, Bollywoodplanscher som blev filmduk och hur 42 elever använda sig av en (!) laptop i klassrummet. Srini delade också med sig av hur han trots astma deltog i en löptävling för att vinna en Ipad, ett lärverktyg som då var relativt ny och dyr. Srini kämpade för att vinna den för att han skulle kunna använda den i klassrummet med eleverna.

Trots att det handlar om Indien och förutsättningar som vi troligtvis aldrig kommer att utsättas för i den här delen av världen fanns det mycket i Srinis föreläsning som man kan omsättas till den egna verksamhet. Jag blev helt tagen av den pedagogiska och didaktiska kreativitet som han visade exempel på. Han förmedlade också hur viktigt det är med utbildning och vilken skillnad det kan göra i en persons liv. Och vilken betydelse lärare har för att göra skillnad!

Något som är likt min verksamhet är exempelvis hur två geografiskt nära områden kan ha olika socioekonomisk status, olika skolresultat med stor skillnad på måluppfyllelse. Olika förhållanden som barn inte har valt att växa upp i, men som kan förändras med utbildning, eftersom utbildning skapar förutsättningar för delaktighet i samhället. Att arbeta i ett så kallat ”segregerat område” här i Sverige innebär utmaningar som utifrån sett kan uppfattas som ”problem”. Men jag tänker att  jag som lärare inte kan påverka de yttre förutsättningarna- heller inte skylla på de yttre förutsättningarna. Jag väljer att arbeta med elevernas inre motivation i kombination med att ha höga förväntningar som med val av arbetssätt måste vara realistiska. Även glädjen som mina elever visar över att gå i skolan är på många sätt lik den glädje som Srinis elever visar. En annan likhet är att det är lärarens uppgift att skapa glädje och omvandla olika resurser till pedagogiska resurser för elevernas lärande. Det handlar sammanfattningsvis om lust, glädje och motivation till lärande oavsett barn, land och område.

Internet i skolvardagen- hur och varför?

Kristina Alexanderson arbetar som chef för Internet i skolan på stiftelsen för Internetinfrastruktur samt att hon är Creative Commons Seriges ombudsman. Många av oss känner henne via Webbstjärnan. Jag har via Twitter varit i kontakt med Kristina och ställt frågor i mitt och elevernas arbetet med klassbloggen. Supporten har fungerat kanonbra där jag har fått svar snabbt.  Kristina berättade om vikten av att skolarbetet är meningsfullt och ”på riktigt”. Webbstjärnan är en enorm resurs där lärare och elever kan ta del av filmer, och visuella beskrivningar vad som är viktigt att tänka på när man publicerar på Internet. Att börja arbeta, skapa, publicera och kommunicera på Internet istället för att ”läsa om” hur man ska göra skapar en större medvetenhet hos både lärare och elever. Jag är imponerad över det arbete som sker i Webbstjärnan och hur betydelsefullt det är för att främja och utveckla internetanvändningen i skolan.

Det flerstämmiga klassrummet- verklighet med digitala verktyg

Jag lyssnadeäven på Katarin Lycken Reuters föreläsning: Det flerstämmiga klassrummet- verklighet med digitala verktyg. Katarina arbetar som förstelärare på Östra Reals gymnasium och Guldäpplepristagare 2013. Jag kände igen mig när hon berättade hur webbresurser hade förändrat hennes sätt att arbeta. Effekterna Katarina lyfte var bland annat att:

  • HUR, VAR och När förändras när IT kan förpacka lärande på andra sätt
  • flippade klassrum är demokratisering av lärande
  • IT skapar flerstämmighet

Katarina berättade om hur filmade lärargenomgångar, flippat klassrum, med filmer som eleverna kunde ta del av innan lektioner förändrade läraktiviteterna i klassrummet eftersom förarbetet, det vill säga att titta på filmer skapar utrymme för att elever blir mer aktiva i klassrummet. Hon beskrev hur klassrummet och arbetssättet blir flerstämmigt. Digitala verktyg bidrar till exempel till att vi behöver tänka till om placeringen för olika aktiviteter när  eleverna  inte bara ska sitta och lyssna. Dessutom delade Kristina med sig av en del praktiska tips som att skriva namn på kortlek och förbereda placering av eleverna innan – med syfte att eleverna ska diskutera med varandra och inte alltid med kompisen som de alltid väljer att sitta med.

Sammanfattningsvis har de varit lärorika dagar som jag genom det här inlägget ville dela med mig av. Vill du läsa om min föreläsning har Annelie Drewsen skrivit om den på Pedagog Stockholm. Länk finns här.

 

Publicerad i Alla inlägg, Konferenser

Konferenser

Det händer mycket kring arbetet med nyanlända och flerspråkiga elever just nu. Ett efterlängtat arbete.

Den 13- 14 mars har det varit två konferenser:

Det twittrades flitigt från konferenserna så därför har jag sammanställt alla Tweets för er som inte kunde delta och för er som ännu inte twittrar. Det är bara att klicka på ”wiew story” för att ta del av vad åhörarna delade med sig av:

Nyanlända elever i fokus i Göteborg

Flerspråkighet i fokus i Stockholm