Publicerad i Alla inlägg

Gäst i Gomorron Sverige

Under tisdagen, den 29 mars, gästade jag morgonprogrammet på SVT, Gomorron Sverige. Så nervöst och overkligt det kändes! Men samtidigt var jag ärad och glad över att vara inbjuden för att prata om boken som jag har skrivit och nyanlända elevers lärande.

Klockan 05:55 blev jag, min syster och våra döttrar hämtade av en taxi från hotellet. 15 minuter senare satt jag i sminket och hoppades att sminkören skulle sminka (trolla) bort min nästan sömnlösa natt. Allting gick väldigt snabbt. 6:47 var jag på plats och framför kameran och försökte formulera mig och besvara frågor kring min bok och utmaningarna svenska skolan ställs inför.

Cirka 6 minuter senare var det över.

Kanske jag inte fick med allting, men det jag ville förmedla var:

Jag skrev boken för att det finns ett bohov och för att jag fick en förfrågan från Gothia Fortbildning. Behovet av att ta del av olika exempel på hur man kan jobba med nyanlända elever och hur man kan använda digitala resurser i elevernas lärande är stort. Det är en utmaning för skolan, läraren och eleven. Liksom forskningen lyfter fram tar språkutveckling tid. Det är inte något som är unikt för eleverna som kommer till Sverige. Så är det, det tar tid. Därav behöver skolan hitta organisation och arbetsformer för att det ska bli effektivt för eleven. Skolan behöver fokusera på hur man kan göra detta. Ett sätt är att använda digitala resurser och de möjligheter som dessa erbjuder, på ett klokt sätt.

Det är inte eleverna som ska anpassa sig till organisationen och pedagogiken. Det är skolan som ska anpassa sig till eleverna.

Klippet går att se några dagar till: http://www.svt.se/gomorron-sverige/se-program/gomorron-sverige-29-mar-06-25

Det var skönt att ha med min syster och flickorna, tack för att ni följde med och stöttade mig.

Jag vill även tacka alla som har hört av sig till mig efter sändningen.

Lärarkollegor runt om i Sverige, vänner och personer som jag känner och ännu inte lärt känna har hört av sig via mail och meddelanden.

Tack för all återkoppling!

(och tack för alla bilder jag fått från er)

 

Publicerad i Alla inlägg

Invandrare

Det här är en väldigt gammal tidningsartikel som handlar om mina föräldrar och deras situation i Borås när de var nya i Sverige.

Artikeln handlar om en familj men också om de svårigheter som många invandrarfamiljer mötte under 1960-talets arbetskraftsinvandring.

Svårigheter som mina föräldrar inte kunde hantera, eftersom de inte kunde svenska. Min syster på bilden var tolken de hade.

Idag, många år senare skulle vi kunna skriva en ny tidningsartikel. En artikel om invandrare och ”deras” situation, med problem som finns och är en följd av invandrarskapet.

Så länge vi delar upp människor i etnicitet och religion i förhållningssätt och politik kommer invandrare alltid att vara invandrare.

Publicerad i Alla inlägg, IKT, ipad

Våga IKT i lärandet

Som lärare kan det kännas svårt att hänga med i utvecklingen av det digitala samhället och finna kraft och tid för att inte bara ta till sig allt nytt utan också utgå från pedagogiska idéer för att utveckla lärprocesser. Enbart tillgången till teknik räcker inte eftersom tekniken inte ska ersätta något verktyg i skolan, nej, istället ska tekniken utöka och fördjupa lärandet med olika perspektiv i elevernas kunskapsinhämtning.

Jag är en av de lärare som har förmånen att arbeta på en skola som har tillgång till teknik och jag arbetar med kollegor som gärna diskuterar och delar med sig kring kunskap och erfarenheter om IKT i olika lärprocesser. Efter en startsträcka på ett år med digitala verktyg där jag har provat mig fram i min elevgrupp, bland olika lärprocesser har jag samlat på mig en hel del tankar som vill dela med mig av. Tankar om IKT, lärande och att VÅGA. Jag tror att man måste våga utmana sitt eget lärande, sin undervisning och sina elever.

Vad är då IKT och vad innefattar det?

IKT står för Informations- och Kommunikationsteknologi, det vill säga den del av kommunikation som sker mellan människor med teknik.

Ja det innefattar faktiskt det mesta och alla- barn, ungdomar och vuxna- använder det på olika sätt . Webben, datorer av olika slag och sorter, ”smarta” mobiler som fungerar minst av allt som gamla hederliga telefoner, spel på internet, filmer av olika slag på exempelvis Youtube.

Listan över nätet och dess möjligheter (och faror) är lång och kan ibland upplevas som oändlig. Men att den upplevs mäktig och oändlig betyder inte att vi i skolan ska vara rädda för att använda just IKT i klassrummet. Även om den kan upplevas mäktig och till och gränslös så är den inte omöjlig att lära sig. Oändligheten är positiv eftersom den krymper avstånden och människor på andra sidan jordklotet hamnar ett klick bort! Vi når inte bara ut till fler utan kan också bjuda in fler i ”klassrummet”.

Frågan är inte- kan vi eller vill vi, nej. Frågan är: HUR gör vi? Mitt svar är VÅGA, därför att:

Skolan ska spegla samhället och att inte utnyttja dessa verktyg i lärsituationer gör skolan overklig och ineffektiv! Att använda sig av IKT i undervisningen blir förutom att följa och uppfylla kraven i LGR11 också att motivera eleverna till att arbeta med verktyg som bjuder in världen utanför in till skolan och in i klassrummet, för lärande på riktigt! Internet är inte farlig om eleverna lär sig att hantera och utnyttja den, speciellt i sitt lärande! Vi kan inte ta för givet att eleverna vet hur de kan hantera internet och alla dess möjligheter. Undersökningar visar på att det finns skillnader på hur barn och ungdomar använder internet. Barn har inte en medfödd förmåga att kunna hantera internet bara för att de är uppvuxna i den tidsåldern. Nej tyvärr visar undersökningar (New millenium Learners och matteuseffekten) att social status har stor betydelse där tyvärr ungdomar med låg social status använder internet främst för underhållning.

När eleverna arbetar i skolan ska de inte uppleva att skolan är en annan värld där de naturliga verktyg och hjälpmedel som de använder på sin fritid inte förekommer- i värsta fall till och med är bannlysta med olika regler. Vad säger det om skolan?- Att vi tar avstånd från det som händer utanför?

Det är lärarnas ansvar och uppgift att skapa uppgifter där eleverna använder sig av Ikt som både mål och medel, hur vi än tycker om detta! Men hur ska då detta gå till om man känner sig osäker i arenor där eleverna har försprång? Kanske genom att ta ett verktyg i taget men VÅGA! Vi måste släppa tanken om att läraren är bäst i klassrummet!

Våga prova, våga klicka, våga göra fel, skaka av dig ”lärare lär ut och kan mer än eleven”, lär av dina felklick, fråga kollegor, fråga eleverna, fråga på sociala arenor, titta på instruktionsfilmer på Youtube och ha MOD att prova.

Det finns inte färdiga sätt med 1-2-3 instruktioner över hur arbetsgången är, har varit eller alltid kommer att bli när vi arbetar med datorer, speciellt inte med It-verktyg i kombination med elever. Instruktions-manual-samhället har vi lämnat kvar i förra årtusendet! Ha mod att fråga/lära/prova/utvärdera/förändra/lära!

Media och webben är liksom skolan en del av samhället. Vi använder oss av det dagligen i olika utsträckningar, på jobbet, som nöje, kommunikation mm. Numera är vi inte enbart konsumenter utan har blivit producenter. Gör det även i skolan genom olika lärprocesser. Producera och dela med er.

Det finns otroligt mycket att tillgå på nätet för att eleverna ska utveckla sina förmågor i olika ämnen. Jag minns hur jag trevade mig fram tillsammans med eleverna i förberedelseklassen, nyanlända elever, nya i språket och i svenska skolan när de skulle blogga, på svenska! Men elevernas lust och glädje blev min drivkraft att Våga integrera IKT i elevernas lärprocesser!

Vad eleverna gillade mest? Se här: Vokin!

Finn kraften i elevernas lärlust och integrera IKT. Jag vågar- Gör det du med!

I filmen nedan som är gjord av IKT-pedagogen Ola Henningsson, presenteras statistik över vilka vanor vi har och hur mycket vi läser på internet. Dessutom förklaras SAMR modellen, som utarbetades av den amerikanska skolforskaren Dr. Ruben R. Puentedura. Du kan läsa lite om SAMR modellens olika steg (som inte ska ses som en ”trappa”) på Pedagog Malmös hemsida.